نقشه روستای خسویه

نقشه روستاهای شهرستان زرین دشت

نقشه روستاهای شهرستان زرین دشت

 

نقشه روستاهای شهرستان زرین دشت

نقشه روستاهای شهرستان زرین دشت شامل ۵ روستا می شود.

نقشه ها شامل نقشه روستای دبیران، نقشه روستای ایزدخواست غربی، نقشه روستای ایزدخواست شرقی، نقشه روستای خسویه، نقشه روستای زیر آب می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

khasvie 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زرین دشت
نقشه روستای خسویه
zir ab 1 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زرین دشت
نقشه روستای زیر آب
izad khast sharghi 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زرین دشت
نقشه روستای ایزدخواست شرقی
izad khast gharbi 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زرین دشت
نقشه روستای ایزدخواست غربی
dabiran 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زرین دشت
نقشه روستای دبیران

منابع:

سازمان مرکز آمار ایران