Introducing Places - معرفی اماکن

معرفی اماکن

  • توضیحاتی در رابطه با شماره ثبت اثر، ویژگی های بنا، آدرس، زمان مناسب برای بازدید، راه های دسترسی، توضیحاتی که میتونه به دیگران برای بازدید از مکان مورد معرفی شما کمک کند.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg.
    حداقل ضلع بزرگ عکس 1024 پیکسل باشد. پسوندهای مجاز jpg, jpeg
  • مسائل کپی رایت رعایت شده است؟