نقشه روستای سراب

نقشه روستاهای شهرستان نهاوند

نقشه روستاهای شهرستان نهاوند

نقشه روستاهای شهرستان نهاوند شامل ۹ روستا می شود. نهاوند از توابع استان همدان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای فضل، نقشه روستای گاماسیاب، نقشه روستای گیان، نقشه روستای گرین، نقشه روستای خزل شرقی، نقشه روستای سلگی، نقشه روستای سراب، نقشه روستای شعبان، نقشه روستای طریق الاسلام می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

fazl 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان نهاوند
نقشه روستای فضل
gamasiab 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان نهاوند
نقشه روستای گاماسیاب
gian 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان نهاوند
نقشه روستای گیان
green 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان نهاوند
نقشه روستای گرین
khazal sharghi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان نهاوند
نقشه روستای خزل شرقی
salgi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان نهاوند
نقشه روستای سلگی
shaban 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان نهاوند
نقشه روستای شعبان
tarigholeslam 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان نهاوند
نقشه روستای طریق الاسلام
sarab 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان نهاوند
نقشه روستای سراب

منبع: سازمان مرکز آمار ایران