نقشه روستای سراب

نقشه روستاهای شهرستان نهاوند

نقشه روستاهای شهرستان نهاوند

نقشه روستاهای شهرستان نهاوند شامل ۹ روستا می شود. نهاوند از توابع استان همدان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای فضل، نقشه روستای گاماسیاب، نقشه روستای گیان، نقشه روستای گرین، نقشه روستای خزل شرقی، نقشه روستای سلگی، نقشه روستای سراب، نقشه روستای شعبان، نقشه روستای طریق الاسلام می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

نقشه روستای فضل
نقشه روستای فضل
نقشه روستای گاماسیاب
نقشه روستای گاماسیاب
نقشه روستای گیان
نقشه روستای گیان
نقشه روستای گرین
نقشه روستای گرین
نقشه روستای خزل شرقی
نقشه روستای خزل شرقی
نقشه روستای سلگی
نقشه روستای سلگی
نقشه روستای شعبان
نقشه روستای شعبان
نقشه روستای طریق الاسلام
نقشه روستای طریق الاسلام
نقشه روستای سراب
نقشه روستای سراب

منبع: سازمان مرکز آمار ایران