tour leader 2 - تور لیدر

تور لیدر

 • به صورت مثال به این صورت وارد کنید ۱۳۷۲/۰۶/۲۷
 • به عنوان مثال به این صورت وارد کنید yourmail@yahoo.com بدون www. یا http://
 • در صورت نیاز به تماس به شما چه بازه زمانی برای شما مناسب است؟
 • فایل ها را به اینجا بکشید یا
  انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: ۱۰۰ MB.
   مدارک اخذ شده، عکس پرسنلی رزومه کاری پسوندهای مجاز jpg, jpeg, png, pdf
  • انواع فایل های مجاز : mp4, حداکثر اندازه فایل: ۱۰۰ MB.
   به زبان یا زبان هایی که تسلط دارید خودتان را معرفی کنید. در صورت امکان به همان زبان ها یک مکانی را توضیح دهید. * پسوند مجاز mp4