نقشه روستای نورعلی بیک

نقشه روستاهای شهرستان ساوه

نقشه روستاهای شهرستان ساوه

 

 

نقشه روستاهای شهرستان ساوه شامل ۷ روستا می شود. ساوه از توابع استان مرکزی است.

نقشه ها شامل نقشه روستای آق کهیر، نقشه روستای بیات، نقشه روستای قره چای، نقشه روستای کوهپایه، نقشه روستای نورعلی بیک، نقشه روستای شاهسونکندی، نقشه روستای طراز ناهید می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

agh kahriz 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ساوه
نقشه روستای آق کهیر
bayat 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ساوه
نقشه روستای بیات
ghara chai 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ساوه
نقشه روستای قره چای
kohpayeh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ساوه
نقشه روستای کوهپایه
norali beyk 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ساوه
نقشه روستای نورعلی بیک
shahsavankandi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ساوه
نقشه روستای شاهسونکندی
taraz nahid 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ساوه
نقشه روستای طراز ناهید

منبع: سازمان مرکز آمار ایران