نقشه روستای نورعلی بیک

نقشه روستاهای شهرستان ساوه

نقشه روستاهای شهرستان ساوه

 

 

نقشه روستاهای شهرستان ساوه شامل ۷ روستا می شود. ساوه از توابع استان مرکزی است.

نقشه ها شامل نقشه روستای آق کهیر، نقشه روستای بیات، نقشه روستای قره چای، نقشه روستای کوهپایه، نقشه روستای نورعلی بیک، نقشه روستای شاهسونکندی، نقشه روستای طراز ناهید می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

نقشه روستای آق کهیر
نقشه روستای آق کهیر
نقشه روستای بیات
نقشه روستای بیات
نقشه روستای قره چای
نقشه روستای قره چای
نقشه روستای کوهپایه
نقشه روستای کوهپایه
نقشه روستای نورعلی بیک
نقشه روستای نورعلی بیک
نقشه روستای شاهسونکندی
نقشه روستای شاهسونکندی
نقشه روستای طراز ناهید
نقشه روستای طراز ناهید

منبع: سازمان مرکز آمار ایران