نقشه روستای خلازیر

نقشه روستاهای شهرستان تهران

نقشه روستاهای شهرستان تهران

 

 

نقشه روستاهای شهرستان تهران شامل ۴ روستا می شود. تهران از توابع استان تهران است.

نقشه ها شامل نقشه روستای آفتاب، نقشه روستای خلازیر، نقشه روستای سیاهرود، نقشه روستای سولقان می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

نقشه روستای آفتاب
نقشه روستای آفتاب
نقشه روستای خلازیر
نقشه روستای خلازیر
نقشه روستای خلازیر
نقشه روستای خلازیر
نقشه روستای خلازیر
نقشه روستای خلازیر
نقشه روستای سولقان
نقشه روستای سولقان

منبع: سازمان مرکز آمار ایران