نقشه روستای خلازیر

نقشه روستاهای شهرستان تهران

نقشه روستاهای شهرستان تهران

 

 

نقشه روستاهای شهرستان تهران شامل ۴ روستا می شود. تهران از توابع استان تهران است.

نقشه ها شامل نقشه روستای آفتاب، نقشه روستای خلازیر، نقشه روستای سیاهرود، نقشه روستای سولقان می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

aftab 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان تهران
نقشه روستای آفتاب
khalazir 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان تهران
نقشه روستای خلازیر
siahroud 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان تهران
نقشه روستای خلازیر
siahroud 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان تهران
نقشه روستای خلازیر
solghan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان تهران
نقشه روستای سولقان

منبع: سازمان مرکز آمار ایران