نقشه روستای ولوپی

نقشه روستاهای شهرستان سوادکوه

نقشه روستاهای شهرستان سوادکوه

 

 

نقشه روستاهای شهرستان سوادکوه شامل ۶ روستا می شود. سوادکوه از توابع استان مازندران است.

نقشه ها شامل نقشه روستای کسلیان، نقشه روستای لفور، نقشه روستای راستوپی، نقشه روستای شرق و غرب شیرگاه، نقشه روستای سرخکلا، نقشه روستای ولوپی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

valopei 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سوادکوه
نقشه روستای ولوپی
sorkhkala 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سوادکوه
نقشه روستای سرخکلا
shargh va gharb shirgah 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سوادکوه
نقشه روستای شرق و غرب شیرگاه
rasto pei 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سوادکوه
نقشه روستای راستوپی
lafor 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سوادکوه
نقشه روستای لفور
kaslilan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سوادکوه
نقشه روستای کسلیان

منبع: سازمان مرکز آمار ایران