نقشه روستای کلار آباد شرقی

نقشه روستاهای شهرستان عباس آباد

نقشه روستاهای شهرستان عباس آباد

 

 

نقشه روستاهای شهرستان عباس آباد شامل ۴ روستا می شود. عباس آباد از توابع استان مازندران است.

نقشه ها شامل نقشه روستای کلار آباد غربی، نقشه روستای کلار آباد شرقی، نقشه روستای لنگارود غربی، نقشه روستای لنگارود شرقی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

kalar abad gharbi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان عباس آباد
نقشه روستای کلار آباد غربی
kalar abad sharghi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان عباس آباد
نقشه روستای کلار آباد شرقی
langaroud gharbi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان عباس آباد
نقشه روستای لنگارود غربی
langaroud sharghi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان عباس آباد
نقشه روستای لنگارود شرقی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران