نقشه روستای پشتکوه

نقشه روستاهای شهرستان ساری

نقشه روستاهای شهرستان ساری

 

 

نقشه روستاهای شهرستان ساری شامل ۱۳ روستا می شود. ساری از توابع استان مازندران است.

نقشه ها شامل نقشه روستای بنافت، نقشه روستای چهاردانگه، نقشه روستای اسفیوردشوراب، نقشه روستای فریم، نقشه روستای گرماب، نقشه روستای کلیجان رستاق علیا، نقشه روستای کلیجان رستاق سفلی، نقشه روستای مذکوره، نقشه روستای میاندرود کوچک، نقشه روستای پشتکوه، نقشه روستای رودپی جنوبی، نقشه روستای رودپی شمالی، نقشه روستای تنگه سلیمان می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

benaft 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ساری
نقشه روستای بنافت
chahar dangeh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ساری
نقشه روستای چهاردانگه
esfivardshurab 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ساری
نقشه روستای اسفیوردشوراب
farim 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ساری
نقشه روستای فریم
garmab 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ساری
نقشه روستای گرماب
kelijan rastagh sofla 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ساری
نقشه روستای کلیجان رستاق سفلی
miandoroud kochak 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ساری
نقشه روستای کلیجان رستاق سفلی
poshtkoh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ساری
نقشه روستای پشتکوه
roudpei jonobi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ساری
نقشه روستای رودپی جنوبی
roudpei shomali 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ساری
نقشه روستای رودپی شمالی
tangeh soleiman 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ساری
نقشه روستای تنگه سلیمان
kelijan rastagh olia1 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ساری
نقشه روستای کلیجان رستاق علیا
mazkoreh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ساری
نقشه روستای مذکوره

منبع: سازمان مرکز آمار ایران