نقشه روستای نهضت آباد

نقشه روستاهای شهرستان رودبار جنوب

نقشه روستاهای شهرستان رودبار جنوب

 

 

نقشه روستاهای شهرستان رودبار جنوب شامل ۴ روستا می شود. رودبار جنوب از توابع استان کرمان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای جازموریان، نقشه روستای کوهستان، نقشه روستای نهضت آباد، نقشه روستای رودبار می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

jazmorian 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان رودبار جنوب
نقشه روستای جازموریان
jazmorian 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان رودبار جنوب
نقشه روستای جازموریان
jazmorian 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان رودبار جنوب
نقشه روستای جازموریان
jazmorian 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان رودبار جنوب
نقشه روستای جازموریان
kohestan 1 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان رودبار جنوب
نقشه روستای کوهستان
kohestan 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان رودبار جنوب
نقشه روستای کوهستان
nehzat abad 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان رودبار جنوب
نقشه روستای نهضت آباد
roudbar 1 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان رودبار جنوب
نقشه روستای رودبار

 

منبع: سازمان مرکز آمار ایران