نقشه روستای قاسم آباد

نقشه روستاهای شهرستان رفسنجان

نقشه روستاهای شهرستان رفسنجان

 

 

نقشه روستاهای شهرستان رفسنجان شامل ۱۴ روستا می شود. رفسنجان از توابع استان کرمان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای آزادگان، نقشه روستای بهرمان، نقشه روستای دره دران، نقشه روستای اسلامیه، نقشه فردوس، نقشه روستای قاسم آباد، نقشه روستای کبوتر خان، نقشه روستای کشکوئیه، نقشه روستای خنامان، نقشه روستای راویز، نقشه روستای رزم آوران، نقشه روستای رضوان، نقشه روستای سرچشمه، نقشه روستای شریف آباد می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

azadegan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان رفسنجان
نقشه روستای آزادگان
bahreman 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان رفسنجان
نقشه روستای بهرمان
dareh daran 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان رفسنجان
نقشه روستای دره دران
eslamieh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان رفسنجان
نقشه روستای اسلامیه
ferdos 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان رفسنجان
نقشه فردوس
ghasem abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان رفسنجان
نقشه روستای قاسم آباد
kabotar khan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان رفسنجان
نقشه روستای کبوتر خان
kashkoie 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان رفسنجان
نقشه روستای کشکوئیه
khanaman 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان رفسنجان
نقشه روستای خنامان
raviz 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان رفسنجان
نقشه روستای راویز
razm avaran 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان رفسنجان
نقشه روستای رزم آوران
rezvan 1 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان رفسنجان
نقشه روستای رضوان
sarcheshmeh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان رفسنجان
نقشه روستای سرچشمه
sharif abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان رفسنجان
نقشه روستای شریف آباد

 

منبع: سازمان مرکز آمار ایران