نقشه روستای ریگان

نقشه روستاهای شهرستان ریگان

دانلود نقشه روستاهای ایران

نقشه روستاهای شهرستان ریگان

 

 

نقشه روستاهای شهرستان ریگان شامل ۴ روستا می شود. ریگان از توابع استان کرمان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای گنبکی، نقشه روستای گاوکان، نقشه روستای ناصریه، نقشه روستای ریگان می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

ganbaki 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ریگان
نقشه روستای گنبکی
gavkan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ریگان
نقشه روستای گاوکان
gavkan 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ریگان
نقشه روستای گاوکان
gavkan 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ریگان
نقشه روستای گاوکان
gavkan 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ریگان
نقشه روستای گاوکان
gavkan 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ریگان
نقشه روستای گاوکان
gavkan 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ریگان
نقشه روستای گاوکان
gavkan 7 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ریگان
نقشه روستای گاوکان
gavkan 8 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ریگان
نقشه روستای گاوکان
naserieh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ریگان
نقشه روستای ناصریه
naserieh 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ریگان
نقشه روستای ناصریه
naserieh 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ریگان
نقشه روستای ناصریه
rigan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ریگان
نقشه روستای ریگان
rigan 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ریگان
نقشه روستای ریگان

 

منبع: سازمان مرکز آمار ایران