نقشه روستای سفید کوه

نقشه روستاهای شهرستان ملایر

نقشه روستاهای شهرستان ملایر

نقشه روستاهای شهرستان ملایر شامل ۱۵ روستا می شود. ملایر از توابع استان همدان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای المهدی، نقشه روستای حرم رود علیا، نقشه روستای حرم رود سفلی، نقشه روستای جوکار، نقشه روستای جوزان، نقشه روستای کمازان علیا، نقشه روستای کمازان سفلی، نقشه روستای کمازان وسطی، نقشه روستای کوه سرده، نقشه روستای موزاران، نقشه روستای سامن، نقشه روستای سفید کوه، نقشه روستای ترک غربی، نقشه روستای ترک شرقی، نقشه روستای اورزامان می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

almehdi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ملایر
نقشه روستای المهدی
haram roud olia 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ملایر
نقشه روستای حرم رود علیا
haram roudsofla 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ملایر
نقشه روستای حرم رود سفلی
jokar 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ملایر
نقشه روستای جوکار
jozan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ملایر
نقشه روستای جوزان
kamazan olia 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ملایر
نقشه روستای کمازان علیا
kamazan sofla 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ملایر
نقشه روستای کمازان سفلی
kamazan vasati 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ملایر
نقشه روستای کمازان وسطی
koh sardeh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ملایر
نقشه روستای کوه سرده
mozaran 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ملایر
نقشه روستای موزاران
samen 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ملایر
نقشه روستای سامن
sefid koh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ملایر
نقشه روستای سفید کوه
tork gharbi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ملایر
نقشه روستای ترک غربی
tork sharghi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ملایر
نقشه روستای ترک شرقی
urzaman 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ملایر
نقشه روستای اورزامان

منبع: سازمان مرکز آمار ایران