نقشه روستای جلگه

نقشه روستاهای شهرستان اسد آباد

نقشه روستاهای شهرستان اسد آباد

نقشه روستاهای شهرستان اسد آباد شامل ۶ روستا می شود. اسد آباد از توابع استان همدان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای چهاردولی، نقشه روستای دربند رود، نقشه روستای جلگه، نقشه روستای کلیایی، نقشه روستای پیر سلیمان، نقشه روستای سید جمال الدین می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

chahar doli 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان اسد آباد
نقشه روستای چهاردولی
darband roud 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان اسد آباد
نقشه روستای دربند رود
jolgeh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان اسد آباد
نقشه روستای جلگه
kaliai 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان اسد آباد
نقشه روستای کلیایی
pir soleiman 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان اسد آباد
نقشه روستای پیر سلیمان
seyed jamaledin 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان اسد آباد
نقشه روستای سید جمال الدین

منبع: سازمان مرکز آمار ایران