نقشه روستای گرو

نقشه روستاهای شهرستان مینودشت

نقشه روستاهای شهرستان مینودشت

 

نقشه روستاهای شهرستان مینودشت

نقشه روستاهای شهرستان مینودشت شامل ۴ روستا می شود. مینودشت از توابع استان گلستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای چهل چای، نقشه روستای گرو، نقشه روستای قلعه قافه، نقشه روستای سر گل می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

نقشه روستای چهل چای
نقشه روستای چهل چای
نقشه روستای گرو
نقشه روستای گرو
نقشه روستای قلعه قافه
نقشه روستای قلعه قافه
نقشه روستای سر گل
نقشه روستای سر گل

منبع: سازمان مرکز آمار ایران