نقشه روستای گرو

نقشه روستاهای شهرستان مینودشت

نقشه روستاهای شهرستان مینودشت

 

نقشه روستاهای شهرستان مینودشت

نقشه روستاهای شهرستان مینودشت شامل ۴ روستا می شود. مینودشت از توابع استان گلستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای چهل چای، نقشه روستای گرو، نقشه روستای قلعه قافه، نقشه روستای سر گل می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

chehel chai 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مینودشت
نقشه روستای چهل چای
gero 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مینودشت
نقشه روستای گرو
ghaleh ghafeh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مینودشت
نقشه روستای قلعه قافه
sar gol 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مینودشت
نقشه روستای سر گل

منبع: سازمان مرکز آمار ایران