نقشه روستای سدن رستاق غربی

نقشه روستاهای شهرستان کرد کوی

نقشه روستاهای شهرستان کرد کوی

 

نقشه روستاهای شهرستان کرد کوی

نقشه روستاهای شهرستان کرد کوی شامل ۳ روستا می شود. کرد کوی از توابع استان گلستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای چهار کوه، نقشه روستای سدن رستاق غربی، نقشه روستای سدن رستاق شرقی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

chahar koh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کرد کوی
نقشه روستای چهار کوه
sadan rastagh gharbi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کرد کوی
نقشه روستای سدن رستاق غربی
sadan rastagh sharghi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کرد کوی
نقشه روستای سدن رستاق شرقی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران