نقشه روستای کتول

نقشه روستاهای شهرستان علی آباد

نقشه روستاهای شهرستان علی آباد

 

نقشه روستاهای شهرستان علی آباد

نقشه روستاهای شهرستان علی آباد شامل ۴ روستا می شود. علی آباد از توابع استان گلستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای استر آباد، نقشه روستای کتول، نقشه روستای شیرنگ، نقشه روستای زرین گل می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

ester abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان علی آباد
نقشه روستای استر آباد
katol 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان علی آباد
نقشه روستای کتول
shirang 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان علی آباد
نقشه روستای شیرنگ
zarin gol 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان علی آباد
نقشه روستای زرین گل

منبع: سازمان مرکز آمار ایران