نقشه روستای خرمی

نقشه روستاهای شهرستان خرم بید

نقشه روستاهای شهرستان خرم بید

 

نقشه روستاهای شهرستان خرم بید

نقشه روستاهای شهرستان خرم بید شامل ۳ روستا می شود.

نقشه ها شامل نقشه قشلاق خرم بید، نقشه روستای خرمی، نقشه روستای شهید آباد می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

gheshlagh 1 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خرم بید
نقشه قشلاق خرم بید
gheshlagh 2 1 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خرم بید
نقشه قشلاق خرم بید
khorami 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خرم بید
نقشه روستای خرمی
shahid abad 1 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خرم بید
نقشه روستای شهید آباد

منابع:

سازمان مرکز آمار ایران