نقشه روستای دهرم

نقشه روستاهای شهرستان فراشبند

نقشه روستاهای شهرستان فراشبند

 

نقشه روستاهای شهرستان فراشبند

نقشه روستاهای شهرستان فراشبند شامل ۴ روستا می شود.

نقشه ها شامل نقشه روستای آویز، نقشه روستای دهرم، نقشه روستای دژگاه، نقشه روستای نوجین می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

aviz 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان فراشبند
نقشه روستای آویز
aviz 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان فراشبند
نقشه روستای آویز
aviz 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان فراشبند
نقشه روستای آویز
dahrom 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان فراشبند
نقشه روستای دهرم
dezhgah 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان فراشبند
نقشه روستای دژگاه
nojin 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان فراشبند
نقشه روستای نوجین

منابع:

سازمان مرکز آمار ایران