نقشه روستای جلگه چاه هاشم

نقشه روستاهای شهرستان دلگان

نقشه روستاهای شهرستان دلگان

 

 

نقشه روستاهای شهرستان دلگان شامل ۵ روستا می شود. دلگان از توابع استان سیستان و بلوچستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای چاه علی، نقشه روستای دلگان، نقشه روستای گنبد علوی، نقشه روستای هودیان، نقشه روستای جلگه چاه هاشم می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

chah ali 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان دلگان
نقشه روستای چاه علی
delgan 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان دلگان
نقشه روستای دلگان
delgan 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان دلگان
نقشه روستای دلگان
delgan 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان دلگان
نقشه روستای دلگان
delgan 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان دلگان
نقشه روستای دلگان
delgan 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان دلگان
نقشه روستای دلگان
hodian 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان دلگان
نقشه روستای هودیان
hodian 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان دلگان
نقشه روستای هودیان
hodian 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان دلگان
نقشه روستای هودیان
jolgeh chah hashem 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان دلگان
نقشه روستای جلگه چاه هاشم
jolgeh chah hashem 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان دلگان
نقشه روستای جلگه چاه هاشم
jolgeh chah hashem 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان دلگان
نقشه روستای جلگه چاه هاشم
jolgeh chah hashem 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان دلگان
نقشه روستای جلگه چاه هاشم
jolgeh chah hashem 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان دلگان
نقشه روستای جلگه چاه هاشم
jolgeh chah hashem 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان دلگان
نقشه روستای جلگه چاه هاشم
delgan1 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان دلگان
نقشه روستای دلگان
gonbad alavi1 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان دلگان
نقشه روستای گنبد علوی
hodian 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان دلگان
نقشه روستای هودیان

منبع: سازمان مرکز آمار ایران