نقشه روستای محمد آباد

نقشه روستاهای شهرستان زابل

نقشه روستاهای شهرستان زابل

 

 

نقشه روستاهای شهرستان زابل شامل ۹ روستا می شود. زابل از توابع استان سیستان و بلوچستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای ادیمی، نقشه روستای بنجار، نقشه روستای بزی، نقشه روستای قائم آباد، نقشه روستای کوه خواجه، نقشه روستای لوتک، نقشه روستای محمد آباد، نقشه روستای سفیدابه، نقشه روستای تیمور آباد می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

adimi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان زابل
نقشه روستای ادیمی
banjar 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان زابل
نقشه روستای بنجار
bazi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان زابل
نقشه روستای بزی
ghaem abad 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زابل
نقشه روستای قائم آباد
koh khajeh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زابل
نقشه روستای کوه خواجه
lotak 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زابل
نقشه روستای لوتک
lotak 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زابل
نقشه روستای لوتک
lotak 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زابل
نقشه روستای لوتک
lotak 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زابل
نقشه روستای لوتک
lotak 7 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زابل
نقشه روستای لوتک
lotak 8 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زابل
نقشه روستای لوتک
mohammad abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان زابل
نقشه روستای محمد آباد
sefidabeh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زابل
نقشه روستای سفیدابه
sefidabeh 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زابل
نقشه روستای سفیدابه
sefidabeh 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زابل
نقشه روستای سفیدابه
sefidabeh 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زابل
نقشه روستای سفیدابه
sefidabeh 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زابل
نقشه روستای سفیدابه
sefidabeh 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زابل
نقشه روستای سفیدابه
sefidabeh 7 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زابل
نقشه روستای سفیدابه
sefidabeh 8 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زابل
نقشه روستای سفیدابه
sefidabeh 9 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زابل
نقشه روستای سفیدابه
sefidabeh 10 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زابل
نقشه روستای سفیدابه
teymor abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان زابل
نقشه روستای تیمور آباد
lotak 41 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زابل
نقشه روستای لوتک
lotak 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زابل
نقشه روستای لوتک

منبع: سازمان مرکز آمار ایران