نقشه روستای بالش

نقشه روستاهای شهرستان داراب

نقشه روستاهای شهرستان داراب

نقشه روستاهای شهرستان داراب شامل ۱۱ روستا می شود.

نقشه ها شامل نقشه روستای بختاجرد، نقشه روستای بالش، نقشه روستای فسارود، نقشه روستای فورگ، نقشه روستای قلعه بیابان، نقشه روستای قریه الخیر، نقشه روستای هشیوار، نقشه روستای کوهستان، نقشه روستای نصروان، نقشه روستای پاسخن، نقشه روستای رستاق می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

bakhtajard 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان داراب
نقشه روستای بختاجرد
balesh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان داراب
نقشه روستای بالش
balesh 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان داراب
نقشه روستای بالش
fasaroud 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان داراب
نقشه روستای فسارود
forg 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان داراب
نقشه روستای فورگ
ghaleh biaban 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان داراب
نقشه روستای قلعه بیابان
gharieolkheir 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان داراب
نقشه روستای قریه الخیر
hashivar 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان داراب
نقشه روستای هشیوار
kohestan 1 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان داراب
نقشه روستای کوهستان
nasrovan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان داراب
نقشه روستای نصروان
pasokhan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان داراب
نقشه روستای پاسخن
rastagh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان داراب
نقشه روستای رستاق

منابع:

سازمان مرکز آمار ایران