نقشه روستای گوهران

نقشه روستاهای شهرستان بشاگرد

نقشه روستاهای شهرستان بشاگرد

 

نقشه روستاهای شهرستان بشاگرد شامل ۶ روستا می شود. بشاگرد از توابع استان هرمزگان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای درآبسر، نقشه روستای گافر، نقشه روستای گوهران، نقشه روستای جکدان، نقشه روستای پارامون، نقشه روستای سردشت می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

dar absar 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بشاگرد
نقشه روستای درآبسر
dar absar 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بشاگرد
نقشه روستای درآبسر
dar absar 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بشاگرد
نقشه روستای درآبسر
dar absar 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بشاگرد
نقشه روستای درآبسر
gafer 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بشاگرد
نقشه روستای گافر
gafer 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بشاگرد
نقشه روستای گافر
gafer 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بشاگرد
نقشه روستای گافر
gafer 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بشاگرد
نقشه روستای گافر
gafer 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بشاگرد
نقشه روستای گافر
gafer 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بشاگرد
نقشه روستای گافر
goharan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بشاگرد
نقشه روستای گوهران
jakdan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بشاگرد
نقشه روستای جکدان
jakdan 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بشاگرد
نقشه روستای جکدان
jakdan 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بشاگرد
نقشه روستای جکدان
jakdan 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بشاگرد
نقشه روستای جکدان
paramon 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بشاگرد
نقشه روستای پارامون
paramon 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بشاگرد
نقشه روستای پارامون
sar dasht 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بشاگرد
نقشه روستای سردشت

منبع: سازمان مرکز آمار ایران