نقشه روستای فرامرزان

نقشه روستاهای شهرستان بستک

دانلود نقشه روستاهای ایران

نقشه روستاهای شهرستان بستک

 

نقشه روستاهای شهرستان بستک شامل ۷ روستا می شود. بستک از توابع استان هرمزگان است.

نقشه ها شامل نقشه ده تل، نقشه روستای فرامرزان، نقشه روستای فتویه، نقشه روستای گوده، نقشه روستای هرنگ، نقشه روستای جناح، نقشه روستای کوخرد می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

deh tel 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بستک
نقشه ده تل
deh tel 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بستک
نقشه ده تل
faramarzan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بستک
نقشه روستای فرامرزان
fatoye 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بستک
نقشه روستای فتویه

godeh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بستک

herang 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بستک
نقشه روستای هرنگ
kokhard 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بستک
نقشه روستای کوخرد
jenah 1 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بستک
نقشه روستای جناح

منبع: سازمان مرکز آمار ایران