نقشه روستای قره سو غربی

نقشه روستاهای شهرستان ترکمن

نقشه روستاهای شهرستان ترکمن

 

نقشه روستاهای شهرستان ترکمن

نقشه روستاهای شهرستان ترکمن شامل ۴ روستا می شود. ترکمن از توابع استان گلستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای فراغی، نقشه روستای قره سو غربی، نقشه روستای قره سو شرقی، نقشه روستای جعفر بای جنوبی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

faraghi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ترکمن
نقشه روستای فراغی
ghara so gharbi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ترکمن
نقشه روستای قره سو غربی
ghara so sharghi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ترکمن
نقشه روستای قره سو شرقی
jafarby jonobi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ترکمن
نقشه روستای جعفر بای جنوبی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران