نقشه روستای انزان شرقی

نقشه روستاهای شهرستان بندر گز

نقشه روستاهای شهرستان بندر گز

 

نقشه روستاهای شهرستان بندر گز

نقشه روستاهای شهرستان بندر گز شامل ۴ روستا می شود. بندر گز از توابع استان گلستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای انزان غربی، نقشه روستای انزان شرقی، نقشه روستای بنفشه تپه، نقشه روستای لیوان می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

anzan gharbi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بندر گز
نقشه روستای انزان غربی
banafsheh tape 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بندر گز
نقشه روستای بنفشه تپه

livan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بندر گز

anzan sharghi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بندر گز
نقشه روستای انزان شرقی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران