نقشه روستای فندرسک جنوبی

نقشه روستاهای شهرستان رامیان

نقشه روستاهای شهرستان رامیان

 

نقشه روستاهای شهرستان رامیان

نقشه روستاهای شهرستان رامیان شامل ۴ روستا می شود. رامیان از توابع استان گلستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای دلند، نقشه روستای فندرسک جنوبی، نقشه روستای فندرسک شمالی، نقشه روستای قلعه میران می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

deland 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان رامیان
نقشه روستای دلند
fenderesk jonobi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان رامیان
نقشه روستای فندرسک جنوبی
fenderesk shomali 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان رامیان
نقشه روستای فندرسک شمالی
ghale miran 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان رامیان
نقشه روستای قلعه میران

منبع: سازمان مرکز آمار ایران