نقشه روستای پائین ولایت

نقشه روستاهای شهرستان تربت حیدریه

نقشه روستاهای شهرستان تربت حیدریه

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان تربت حیدریه شامل ۸ روستا می شود. تربت حیدریه از توابع استان خراسان رضوی است.

نقشه ها شامل نقشه روستای بایک، نقشه روستای بالا رخ، نقشه روستای بالا ولایت، نقشه روستای کدکن، نقشه روستای میان رخ، نقشه روستای پائین رخ، نقشه روستای پائین ولایت، نقشه روستای رقیچه می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

baik 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان تربت حیدریه
نقشه روستای بایک
bala rokh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان تربت حیدریه
نقشه روستای بالا رخ
bala velayat 1 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان تربت حیدریه
نقشه روستای بالا ولایت
kadkan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان تربت حیدریه
نقشه روستای کدکن
mian rokh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان تربت حیدریه
نقشه روستای میان رخ
pain rokh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان تربت حیدریه
نقشه روستای پائین رخ
pain velayat 1 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان تربت حیدریه
نقشه روستای پائین ولایت
roghicheh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان تربت حیدریه
نقشه روستای رقیچه

منبع: سازمان مرکز آمار ایران