نقشه روستای صالح آباد

نقشه روستاهای شهرستان تربت جام

نقشه روستاهای شهرستان تربت جام

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان تربت جام شامل ۱۳ روستا می شود. تربت جام از توابع استان خراسان رضوی است.

نقشه ها شامل نقشه روستای باغ کشمیر، نقشه روستای بالاجام، نقشه روستای دشت جام، نقشه روستای قلعه حمام، نقشه روستای گل بانو، نقشه روستای هریرود، نقشه روستای جامرود، نقشه روستای جنت آباد، نقشه روستای جلگه موسی آباد، نقشه روستای کاریزان، نقشه روستای میان جام، نقشه روستای صالح آباد، نقشه روستای زام می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

bagh keshmir 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان تربت جام
نقشه روستای باغ کشمیر
balajam 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان تربت جام
نقشه روستای بالاجام
dasht jam 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان تربت جام
نقشه روستای دشت جام
ghaleh hamam 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان تربت جام
نقشه روستای قلعه حمام
gol bano 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان تربت جام
نقشه روستای گل بانو
heriroud 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان تربت جام
نقشه روستای هریرود
jamroud 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان تربت جام
نقشه روستای جامرود
janat abad 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان تربت جام
نقشه روستای جنت آباد
jolgeh mosa abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان تربت جام
نقشه روستای جلگه موسی آباد
karizan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان تربت جام
نقشه روستای کاریزان
mian jam 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان تربت جام
نقشه روستای میان جام
mian jam 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان تربت جام
نقشه روستای میان جام
mian jam 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان تربت جام
نقشه روستای میان جام
saleh abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان تربت جام
نقشه روستای صالح آباد
zam 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان تربت جام
نقشه روستای زام

منبع: سازمان مرکز آمار ایران