نقشه روستای جغتای

نقشه روستاهای شهرستان جغتای

نقشه روستاهای شهرستان جغتای

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان جغتای شامل ۴ روستا می شود. جغتای از توابع استان خراسان رضوی است.

نقشه ها شامل نقشه روستای دستوران، نقشه روستای جغتای، نقشه روستای میان جوین، نقشه روستای پائین جوین می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

dastoran 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان جغتای
نقشه روستای دستوران
joghtai 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان جغتای
نقشه روستای جغتای
mian join 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان جغتای
نقشه روستای میان جوین
pain join 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان جغتای
نقشه روستای پائین جوین

منبع: سازمان مرکز آمار ایران