نقشه روستای کرزان رود

نقشه روستاهای شهرستان تویسرکان

دانلود نقشه روستاهای ایران

نقشه روستاهای شهرستان تویسرکان

نقشه روستاهای شهرستان تویسرکان شامل ۷ روستا می شود. تویسرکان از توابع استان همدان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای قلقل رود، نقشه روستای حیقوق نبی، نقشه روستای کمال آباد، نقشه روستای کرزان رود، نقشه روستای خرم رود، نقشه روستای میان رود، نقشه روستای سید شهاب می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

ghelghel roud 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان تویسرکان
نقشه روستای قلقل رود
hiqoq nabi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان تویسرکان
نقشه روستای حیقوق نبی
kamal roud 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان تویسرکان
نقشه روستای کمال آباد
karzan roud 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان تویسرکان
نقشه روستای کرزان رود
khoram roud 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان تویسرکان
نقشه روستای خرم رود

mian roud 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان تویسرکانseyed shahab 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان تویسرکان

منبع: سازمان مرکز آمار ایران