نقشه روستای خرقان

نقشه روستاهای شهرستان رزن

نقشه روستاهای شهرستان رزن

نقشه روستاهای شهرستان رزن شامل ۷ روستا می شود. رزن از توابع استان همدان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای بغراطی، نقشه روستای درجزین علیا، نقشه روستای درجزین سفلی، نقشه روستای خرقان، نقشه روستای رزن، نقشه روستای سردرود علیا، نقشه روستای سردرود سفلی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

boqrati 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان رزن
نقشه روستای بغراطی
darjazin olia 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان رزن
نقشه روستای درجزین علیا
darjazin sofla 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان رزن
نقشه روستای درجزین سفلی
kharghan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان رزن
نقشه روستای خرقان
razan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان رزن
نقشه روستای رزن
sardroud olia 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان رزن
نقشه روستای سردرود علیا
sardroud sofla 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان رزن
نقشه روستای سردرود سفلی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران