نقشه روستای دیمکاران

نقشه روستاهای شهرستان بهار

نقشه روستاهای شهرستان بهار

نقشه روستاهای شهرستان بهار شامل ۶ روستا می شود. بهار از توابع استان همدان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای آبرومند، نقشه روستای دیمکاران، نقشه روستای مهاجران، نقشه روستای صالح آباد، نقشه روستای سیمینه رود، نقشه روستای سفالگران می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

aberomand 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بهار
نقشه روستای آبرومند
deimkaran 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بهار
نقشه روستای دیمکاران
mohajeran 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بهار
نقشه روستای مهاجران
saleh abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بهار
نقشه روستای صالح آباد
simineh roud 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بهار
نقشه روستای سیمینه رود
sofalgaran 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بهار
نقشه روستای سفالگران

منبع: سازمان مرکز آمار ایران