نقشه روستای بن معلی

نقشه روستاهای شهرستان شوش

نقشه روستاهای شهرستان شوش

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان شوش شامل ۷ روستا می شود. شوش از توابع استان خوزستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای آهودشت، نقشه روستای بن معلی، نقشه روستای چنانه، نقشه روستای حسین آباد، نقشه روستای سید عباس، نقشه روستای شاوور، نقشه روستای سرخه می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

ahodasht 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان شوش
نقشه روستای آهودشت
ben moali 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان شوش
نقشه روستای بن معلی
chenaneh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شوش
نقشه روستای چنانه
hossein abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان شوش
نقشه روستای حسین آباد
seyed abbas 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شوش
نقشه روستای سید عباس
shavover 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان شوش
نقشه روستای شاوور
sorkheh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان شوش
نقشه روستای سرخه

منبع: سازمان مرکز آمار ایران