نقشه روستای بوزی

نقشه روستاهای شهرستان شادگان

نقشه روستاهای شهرستان شادگان

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان شادگان شامل ۷ روستا می شود. شادگان از توابع استان خوزستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای آبشار، نقشه روستای بوزی، نقشه روستای دارخوین، نقشه روستای حسینی، نقشه روستای جفال، نقشه روستای ناصری، نقشه روستای سالمی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

abshar 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان شادگان
نقشه روستای آبشار
bozi 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شادگان
نقشه روستای بوزی
darkhoin 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شادگان
نقشه روستای دارخوین
hosseini 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شادگان
نقشه روستای حسینی
jafal 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان شادگان
نقشه روستای جفال
naseri 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان شادگان
نقشه روستای ناصری
salmi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان شادگان
نقشه روستای سالمی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران