نقشه روستای قنوات

نقشه روستاهای شهرستان قم

نقشه روستاهای شهرستان قم

 

 

نقشه روستاهای شهرستان قم شامل ۹ روستا می شود. قم از توابع استان قم است.

نقشه ها شامل نقشه روستای دستجرد، نقشه روستای فمرود، نقشه روستای فردو، نقشه روستای قاهان، نقشه روستای قنوات، نقشه روستای جعفر آباد، نقشه روستای کهک، نقشه روستای نیزار، نقشه روستای راهجرد شرقی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

dastjerd1 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان قم
نقشه روستای دستجرد
famroud 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قم
نقشه روستای فمرود
famroud 21 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قم
نقشه روستای فمرود
famroud 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قم
نقشه روستای فمرود
famroud 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قم
نقشه روستای فمرود
famroud 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قم
نقشه روستای فمرود
famroud 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قم
نقشه روستای فمرود
famroud 7 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قم
نقشه روستای فمرود
famroud 8 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قم
نقشه روستای فمرود
ferdo 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان قم
نقشه روستای فردو
ghahan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان قم
نقشه روستای قاهان
ghanvat 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قم
نقشه روستای قنوات
ghanvat 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قم
نقشه روستای قنوات
ghanvat 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قم
نقشه روستای قنوات

jafar abad 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قمkohak 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قم

neizar 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قم
نقشه روستای نیزار
rahjerd sharghi 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قم
نقشه روستای راهجرد شرقی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران