نقشه روستای یاتری

نقشه روستاهای شهرستان آرادان

نقشه روستاهای شهرستان آرادان

 

 

نقشه روستاهای شهرستان آرادان شامل ۲ روستا می شود. آرادان از توابع استان سمنان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای کهن آباد، نقشه روستای یاتری می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

kohan abad1 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان آرادان
نقشه روستای کهن آباد
kohan abad 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان آرادان
نقشه روستای کهن آباد
kohan abad 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان آرادان
نقشه روستای کهن آباد
kohan abad 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان آرادان
نقشه روستای کهن آباد
yatri 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان آرادان
نقشه روستای یاتری
yatri 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان آرادان
نقشه روستای یاتری
yatri 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان آرادان
نقشه روستای یاتری

منبع: سازمان مرکز آمار ایران