نقشه روستای معلم کلایه

نقشه روستاهای شهرستان قزوین

دانلود نقشه روستاهای ایران

نقشه روستاهای شهرستان قزوین

 

 

نقشه روستاهای شهرستان قزوین شامل ۱۴ روستا می شود. قزوین از توابع استان قزوین است.

نقشه ها شامل نقشه روستای الموت بالا، نقشه روستای الموت پایین، نقشه روستای چوقور، نقشه روستای دستجرد، نقشه روستای اقبال غربی، نقشه روستای اقبال شرقی، نقشه روستای ایلات قاقازان غربی، نقشه روستای ایلات قاقازان شرقی، نقشه روستای خندان، نقشه روستای کوهگیر، نقشه روستای معلم کلایه، نقشه روستای نیارک، نقشه روستای رودبار محمد زمانی، نقشه روستای رودبار شهرستان می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

alamot bala 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان قزوین
نقشه روستای الموت بالا
alamot pain 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان قزوین
نقشه روستای الموت پایین
choghor 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان قزوین
نقشه روستای چوقور
dastjerd 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان قزوین
نقشه روستای دستجرد
eghbal gharbi 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قزوین
نقشه روستای اقبال غربی
eghbal sharghi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان قزوین
نقشه روستای اقبال شرقی
ilat ghaghazan gharbi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان قزوین
نقشه روستای ایلات قاقازان غربی
ilat ghaghazan sharghi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان قزوین
نقشه روستای ایلات قاقازان شرقی
kohgir 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان قزوین
نقشه روستای کوهگیر
moalem kalayeh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان قزوین
نقشه روستای معلم کلایه
niarak 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان قزوین
نقشه روستای نیارک
roudbar mohammad zamani 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان قزوین
نقشه روستای رودبار محمد زمانی
roudbar shahrestan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان قزوین
نقشه روستای رودبار شهرستان
khandan1 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قزوین
نقشه روستای خندان

منبع: سازمان مرکز آمار ایران