نقشه روستای نرجه

نقشه روستاهای شهرستان تاکستان

نقشه روستاهای شهرستان تاکستان

 

 

نقشه روستاهای شهرستان تاکستان شامل ۹ روستا می شود. تاکستان از توابع استان قزوین است.

نقشه ها شامل نقشه روستای افشاریه، نقشه روستای اک، نقشه روستای دودانگه علیا، نقشه روستای دودانگه شمالی، نقشه روستای قاقازان شرقی، نقشه روستای قاقازان غربی، نقشه روستای خرم آباد، نقشه روستای نرجه، نقشه روستای رامند شمالی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

نقشه روستای افشاریه
نقشه روستای افشاریه
نقشه روستای اک
نقشه روستای اک
نقشه روستای دودانگه علیا
نقشه روستای دودانگه علیا
نقشه روستای دودانگه شمالی
نقشه روستای دودانگه شمالی
نقشه روستای قاقازان شرقی
نقشه روستای قاقازان شرقی
نقشه روستای قاقازان غربی
نقشه روستای قاقازان غربی
نقشه روستای خرم آباد
نقشه روستای خرم آباد
نقشه روستای نرجه
نقشه روستای نرجه
نقشه روستای رامند شمالی
نقشه روستای رامند شمالی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران