نقشه روستای نرجه

نقشه روستاهای شهرستان تاکستان

نقشه روستاهای شهرستان تاکستان

 

 

نقشه روستاهای شهرستان تاکستان شامل ۹ روستا می شود. تاکستان از توابع استان قزوین است.

نقشه ها شامل نقشه روستای افشاریه، نقشه روستای اک، نقشه روستای دودانگه علیا، نقشه روستای دودانگه شمالی، نقشه روستای قاقازان شرقی، نقشه روستای قاقازان غربی، نقشه روستای خرم آباد، نقشه روستای نرجه، نقشه روستای رامند شمالی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

afsharieh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان تاکستان
نقشه روستای افشاریه
ak 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان تاکستان
نقشه روستای اک
dodangeh olia 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان تاکستان
نقشه روستای دودانگه علیا
dodangeh shomali 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان تاکستان
نقشه روستای دودانگه شمالی
ghagahzan sharghi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان تاکستان
نقشه روستای قاقازان شرقی
ghaghazan gharbi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان تاکستان
نقشه روستای قاقازان غربی
khorram abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان تاکستان
نقشه روستای خرم آباد
nerjeh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان تاکستان
نقشه روستای نرجه
ramand shomali 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان تاکستان
نقشه روستای رامند شمالی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران