نقشه روستای کمین

نقشه روستاهای شهرستان پاسارگاد

نقشه روستاهای شهرستان پاسارگاد

 

 

نقشه روستاهای شهرستان پاسارگاد

نقشه روستاهای شهرستان پاسارگاد شامل ۴ روستا می شود.

نقشه ها شامل نقشه روستای ابوالوردی، نقشه روستای کمین، نقشه روستای مادر سلیمان، نقشه روستای سر پنیران می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

abolverdi 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان پاسارگاد
نقشه روستای ابوالوردی
kamin 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان پاسارگاد
نقشه روستای کمین
madar soleiman 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان پاسارگاد
نقشه روستای مادر سلیمان
sar paniran 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان پاسارگاد
نقشه روستای سر پنیران

منابع:

سازمان مرکز آمار ایران