نقشه روستای خوزی

نقشه روستاهای شهرستان مهر

دانلود نقشه روستاهای ایران

نقشه روستاهای شهرستان مهر

 

نقشه روستاهای شهرستان مهر

نقشه روستاهای شهرستان مهر شامل ۸ روستا می شود.

نقشه ها شامل نقشه روستای اردوان، نقشه روستای اسیر، نقشه روستای دشت لاله، نقشه روستای فال، نقشه روستای گله دار، نقشه روستای خوزی، نقشه روستای مهر، نقشه روستای وراوی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

ardavan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مهر
نقشه روستای اردوان
asir 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مهر
نقشه روستای اسیر
dasht laleh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مهر
نقشه روستای دشت لاله
fal 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مهر
نقشه روستای فال
galeh dar 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مهر
نقشه روستای گله دار
khozi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مهر
نقشه روستای خوزی
mehr 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مهر
نقشه روستای مهر
varavi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مهر
نقشه روستای وراوی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران