نقشه روستای خوزی

نقشه روستاهای شهرستان مهر

نقشه روستاهای شهرستان مهر

 

نقشه روستاهای شهرستان مهر

نقشه روستاهای شهرستان مهر شامل ۸ روستا می شود.

نقشه ها شامل نقشه روستای اردوان، نقشه روستای اسیر، نقشه روستای دشت لاله، نقشه روستای فال، نقشه روستای گله دار، نقشه روستای خوزی، نقشه روستای مهر، نقشه روستای وراوی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

نقشه روستای اردوان
نقشه روستای اردوان
نقشه روستای اسیر
نقشه روستای اسیر
نقشه روستای دشت لاله
نقشه روستای دشت لاله
نقشه روستای فال
نقشه روستای فال
نقشه روستای گله دار
نقشه روستای گله دار
نقشه روستای خوزی
نقشه روستای خوزی
نقشه روستای مهر
نقشه روستای مهر
نقشه روستای وراوی
نقشه روستای وراوی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران