نقشه روستای میشان

نقشه روستاهای شهرستان ممسنی

نقشه روستاهای شهرستان ممسنی

نقشه روستاهای شهرستان ممسنی شامل ۸ روستا می شود.

نقشه ها شامل نقشه روستای بکش ۱، نقشه روستای بکش ۲، نقشه روستای دشمن زیاری، نقشه روستای فهلیان، نقشه روستای جاوید ماهوری، نقشه روستای جوزار، نقشه روستای ماهور، نقشه روستای مشایخ، نقشه روستای میشان می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

نقشه روستای بکش 1
نقشه روستای بکش ۱
نقشه روستای بکش 2
نقشه روستای بکش ۲
نقشه روستای دشمن زیاری
نقشه روستای دشمن زیاری
نقشه روستای فهلیان
نقشه روستای فهلیان
نقشه روستای جاوید ماهوری
نقشه روستای جاوید ماهوری
نقشه روستای جوزار
نقشه روستای جوزار
نقشه روستای ماهور
نقشه روستای ماهور
نقشه روستای مشایخ
نقشه روستای مشایخ
نقشه روستای میشان
نقشه روستای میشان
نقشه روستای میشان
نقشه روستای میشان
نقشه روستای میشان
نقشه روستای میشان
نقشه روستای میشان
نقشه روستای میشان

منبع: سازمان مرکز آمار ایران