نقشه روستای میشان

نقشه روستاهای شهرستان ممسنی

نقشه روستاهای شهرستان ممسنی

نقشه روستاهای شهرستان ممسنی شامل ۸ روستا می شود.

نقشه ها شامل نقشه روستای بکش ۱، نقشه روستای بکش ۲، نقشه روستای دشمن زیاری، نقشه روستای فهلیان، نقشه روستای جاوید ماهوری، نقشه روستای جوزار، نقشه روستای ماهور، نقشه روستای مشایخ، نقشه روستای میشان می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

bakesh 1 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ممسنی
نقشه روستای بکش ۱
bakesh 2 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ممسنی
نقشه روستای بکش ۲
doshman ziari 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ممسنی
نقشه روستای دشمن زیاری
fahlian 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ممسنی
نقشه روستای فهلیان
javid mahori 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ممسنی
نقشه روستای جاوید ماهوری
jozar 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ممسنی
نقشه روستای جوزار
mahor 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ممسنی
نقشه روستای ماهور
mashayekh 1 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ممسنی
نقشه روستای مشایخ
mishan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ممسنی
نقشه روستای میشان
mishan 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ممسنی
نقشه روستای میشان
mishan 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ممسنی
نقشه روستای میشان
mishan 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ممسنی
نقشه روستای میشان

منبع: سازمان مرکز آمار ایران