نقشه روستای رحمت

نقشه روستاهای شهرستان مرودشت

نقشه روستاهای شهرستان مرودشت

نقشه روستاهای شهرستان مرودشت شامل ۱۵ روستا می شود.

نقشه ها شامل نقشه روستای ابرج، نقشه روستای درودزن، نقشه روستای گرمه، نقشه روستای کامفیروز جنوبی، نقشه روستای کامفیروز شمالی، نقشه روستای کناره، نقشه روستای خفرک علیا، نقشه روستای خرم مکان، نقشه روستای مجد آباد، نقشه روستای محمد آباد، نقشه روستای نقش رستم، نقشه روستای رحمت، نقشه روستای رامجرد ۱، نقشه روستای رامجرد ۲، نقشه روستای رودبال می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

نقشه روستای ابرج
نقشه روستای ابرج
نقشه روستای درودزن
نقشه روستای درودزن
نقشه روستای گرمه
نقشه روستای گرمه
نقشه روستای کامفیروز جنوبی
نقشه روستای کامفیروز جنوبی
نقشه روستای کامفیروز شمالی
نقشه روستای کامفیروز شمالی
نقشه روستای کناره
نقشه روستای کناره
نقشه روستای خفرک علیا
نقشه روستای خفرک علیا
نقشه روستای خرم مکان
نقشه روستای خرم مکان
نقشه روستای مجد آباد
نقشه روستای مجد آباد
نقشه روستای محمد آباد
نقشه روستای محمد آباد
نقشه روستای نقش رستم
نقشه روستای نقش رستم
نقشه روستای رحمت
نقشه روستای رحمت
نقشه روستای رامجرد 1
نقشه روستای رامجرد ۱
نقشه روستای رامجرد 2
نقشه روستای رامجرد ۲
نقشه روستای رودبال
نقشه روستای رودبال

منبع: سازمان مرکز آمار ایران