نقشه حومه لامرد

نقشه روستاهای شهرستان لامرد

نقشه روستاهای شهرستان لامرد

 

نقشه روستاهای شهرستان لامرد

نقشه روستاهای شهرستان لامرد شامل ۷ روستا می شود.

نقشه ها شامل نقشه روستای علاء مرودشت، نقشه روستای اشکنان، نقشه روستای چاه ورز، نقشه حومه لامرد، نقشه روستای کال، نقشه روستای خیرگو، نقشه روستای سیگار می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

alamarvdasht 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان لامرد
نقشه روستای علاء مرودشت
askanan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان لامرد
نقشه روستای اشکنان
chah varz 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان لامرد
نقشه روستای چاه ورز
homeh lamard 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان لامرد
نقشه حومه لامرد
kal 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان لامرد
نقشه روستای کال
kheirgo 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان لامرد
نقشه روستای خیرگو
sigar 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان لامرد
نقشه روستای سیگار

منبع: سازمان مرکز آمار ایران