نقشه حومه لامرد

نقشه روستاهای شهرستان لامرد

نقشه روستاهای شهرستان لامرد

 

نقشه روستاهای شهرستان لامرد

نقشه روستاهای شهرستان لامرد شامل ۷ روستا می شود.

نقشه ها شامل نقشه روستای علاء مرودشت، نقشه روستای اشکنان، نقشه روستای چاه ورز، نقشه حومه لامرد، نقشه روستای کال، نقشه روستای خیرگو، نقشه روستای سیگار می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

نقشه روستای علاء مرودشت
نقشه روستای علاء مرودشت
نقشه روستای اشکنان
نقشه روستای اشکنان
نقشه روستای چاه ورز
نقشه روستای چاه ورز
نقشه حومه لامرد
نقشه حومه لامرد
نقشه روستای کال
نقشه روستای کال
نقشه روستای خیرگو
نقشه روستای خیرگو
نقشه روستای سیگار
نقشه روستای سیگار

منبع: سازمان مرکز آمار ایران