نقشه روستای مراوه تپه

نقشه روستاهای شهرستان مراوه تپه

نقشه روستاهای شهرستان مراوه تپه

 

نقشه روستاهای شهرستان مراوه تپه

نقشه روستاهای شهرستان مراوه تپه شامل ۴ روستا می شود. مراوه تپه از توابع استان گلستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای گلیداغ، نقشه روستای مراوه تپه، نقشه روستای پالیزان، نقشه روستای شلمی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

نقشه روستای گلیداغ
نقشه روستای گلیداغ
نقشه روستای مراوه تپه
نقشه روستای مراوه تپه
نقشه روستای پالیزان
نقشه روستای پالیزان
نقشه روستای شلمی
نقشه روستای شلمی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران