نقشه روستای مراوه تپه

نقشه روستاهای شهرستان مراوه تپه

نقشه روستاهای شهرستان مراوه تپه

 

نقشه روستاهای شهرستان مراوه تپه

نقشه روستاهای شهرستان مراوه تپه شامل ۴ روستا می شود. مراوه تپه از توابع استان گلستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای گلیداغ، نقشه روستای مراوه تپه، نقشه روستای پالیزان، نقشه روستای شلمی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

gelidagh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مراوه تپه
نقشه روستای گلیداغ
maraveh tape 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان مراوه تپه
نقشه روستای مراوه تپه
palizan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان مراوه تپه
نقشه روستای پالیزان
shalmi 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان مراوه تپه
نقشه روستای شلمی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران