نقشه روستای فجر

نقشه روستاهای شهرستان گنبد کاووس

نقشه روستاهای شهرستان گنبد کاووس

 

نقشه روستاهای شهرستان گنبد کاووس شامل ۶ روستا می شود. گنبد کاووس از توابع استان گلستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای آق آباد، نقشه روستای اترک، نقشه روستای باغلی ماراما، نقشه روستای فجر، نقشه روستای کرند، نقشه روستای سلطان علی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

نقشه روستای آق آباد
نقشه روستای آق آباد
نقشه روستای اترک
نقشه روستای اترک
نقشه روستای اترک
نقشه روستای اترک
نقشه روستای اترک
نقشه روستای اترک
نقشه روستای اترک
نقشه روستای اترک
نقشه روستای اترک
نقشه روستای اترک
نقشه روستای باغلی ماراما
نقشه روستای باغلی ماراما
نقشه روستای فجر
نقشه روستای فجر
نقشه روستای کرند
نقشه روستای کرند
نقشه روستای سلطان علی
نقشه روستای سلطان علی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران