نقشه روستای فجر

نقشه روستاهای شهرستان گنبد کاووس

نقشه روستاهای شهرستان گنبد کاووس

 

نقشه روستاهای شهرستان گنبد کاووس شامل ۶ روستا می شود. گنبد کاووس از توابع استان گلستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای آق آباد، نقشه روستای اترک، نقشه روستای باغلی ماراما، نقشه روستای فجر، نقشه روستای کرند، نقشه روستای سلطان علی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

agh abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان گنبد کاووس
نقشه روستای آق آباد
atrak 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان گنبد کاووس
نقشه روستای اترک
atrak 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان گنبد کاووس
نقشه روستای اترک
atrak 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان گنبد کاووس
نقشه روستای اترک
atrak 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان گنبد کاووس
نقشه روستای اترک
atrak 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان گنبد کاووس
نقشه روستای اترک
baghli marama 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان گنبد کاووس
نقشه روستای باغلی ماراما
fajr 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان گنبد کاووس
نقشه روستای فجر
karand 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان گنبد کاووس
نقشه روستای کرند
soltan ali 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان گنبد کاووس
نقشه روستای سلطان علی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران