نقشه روستای زرآباد غربی

نقشه روستاهای شهرستان کنارک

دانلود نقشه روستاهای ایران

نقشه روستاهای شهرستان کنارک

 

 

نقشه روستاهای شهرستان کنارک شامل ۴ روستا می شود. کنارک از توابع استان سیستان و بلوچستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای جهلیان، نقشه روستای کهیر، نقشه روستای زرآباد غربی، نقشه روستای زرآباد شرقی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

jahlian 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کنارک
نقشه روستای جهلیان
kahir 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کنارک
نقشه روستای کهیر
kahir 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کنارک
نقشه روستای کهیر
kahir 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کنارک
نقشه روستای کهیر
kahir 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کنارک
نقشه روستای کهیر

zar abad gharbi 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کنارک

zar abad gharbi 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کنارک
نقشه روستای زرآباد غربی
zar abad gharbi 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کنارک
نقشه روستای زرآباد غربی
zar abad sharghi 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کنارک
نقشه روستای زرآباد شرقی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران