نقشه روستای سیب و سوران

نقشه روستاهای شهرستان سیب و سوران

نقشه روستاهای شهرستان سیب و سوران

 

 

نقشه روستاهای شهرستان سیب و سوران شامل ۴ روستا می شود. سیب و سوران از توابع استان سیستان و بلوچستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای هیدوچ، نقشه روستای کنت، نقشه روستای پسکوه، نقشه روستای سیب و سوران می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

hidoch 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سیب و سوران
نقشه روستای هیدوچ
hidoch 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سیب و سوران
نقشه روستای هیدوچ
hidoch 31 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سیب و سوران
نقشه روستای هیدوچ
hidoch 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سیب و سوران
نقشه روستای هیدوچ
kant 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سیب و سوران
نقشه روستای کنت
paskoh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سیب و سوران
نقشه روستای پسکوه
paskoh 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سیب و سوران
نقشه روستای پسکوه
paskoh 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سیب و سوران
نقشه روستای پسکوه
paskoh 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سیب و سوران
نقشه روستای پسکوه
sib va soran 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سیب و سوران
نقشه روستای سیب و سوران
sib va soran 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سیب و سوران
نقشه روستای سیب و سوران
sib va soran 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سیب و سوران
نقشه روستای سیب و سوران
sib va soran 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سیب و سوران
نقشه روستای سیب و سوران

منبع: سازمان مرکز آمار ایران