نقشه روستای سیب و سوران

نقشه روستاهای شهرستان سیب و سوران

نقشه روستاهای شهرستان سیب و سوران

 

 

نقشه روستاهای شهرستان سیب و سوران شامل ۴ روستا می شود. سیب و سوران از توابع استان سیستان و بلوچستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای هیدوچ، نقشه روستای کنت، نقشه روستای پسکوه، نقشه روستای سیب و سوران می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

نقشه روستای هیدوچ
نقشه روستای هیدوچ
نقشه روستای هیدوچ
نقشه روستای هیدوچ
نقشه روستای هیدوچ
نقشه روستای هیدوچ
نقشه روستای هیدوچ
نقشه روستای هیدوچ
نقشه روستای کنت
نقشه روستای کنت
نقشه روستای پسکوه
نقشه روستای پسکوه
نقشه روستای پسکوه
نقشه روستای پسکوه
نقشه روستای پسکوه
نقشه روستای پسکوه
نقشه روستای پسکوه
نقشه روستای پسکوه
نقشه روستای سیب و سوران
نقشه روستای سیب و سوران
نقشه روستای سیب و سوران
نقشه روستای سیب و سوران
نقشه روستای سیب و سوران
نقشه روستای سیب و سوران
نقشه روستای سیب و سوران
نقشه روستای سیب و سوران

منبع: سازمان مرکز آمار ایران