نقشه روستای حکم آباد

نقشه روستاهای شهرستان جوین

نقشه روستاهای شهرستان جوین

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان جوین شامل ۴ روستا می شود. جوین از توابع استان خراسان رضوی است.

نقشه ها شامل نقشه روستای بالا جوین، نقشه روستای حکم آباد، نقشه روستای پیراکوه، نقشه روستای زرین می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

bala join 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان جوین
نقشه روستای بالا جوین
hokm abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان جوین
نقشه روستای حکم آباد
pira koh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان جوین
نقشه روستای پیراکوه
zarin 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان جوین
نقشه روستای زرین

منبع: سازمان مرکز آمار ایران