نقشه روستای خاتون آباد

نقشه روستاهای شهرستان جیرفت

نقشه روستاهای شهرستان جیرفت

 

 

نقشه روستاهای شهرستان جیرفت شامل ۱۴ روستا می شود. جیرفت از توابع استان کرمان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای دلفارد، نقشه روستای دولت آباد، نقشه روستای اسفندقه، نقشه روستای اسلام آباد، نقشه اسماعیلی، نقشه روستای گنج آباد، نقشه روستای گور، نقشه روستای هلیل، نقشه روستای حسین آباد، نقشه روستای خاتون آباد، نقشه روستای مسکون، نقشه روستای رضوان، نقشه روستای سغدر، نقشه روستای ساردوئیه می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

delfard 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان جیرفت
نقشه روستای دلفارد
dolat abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان جیرفت
نقشه روستای دولت آباد
esfandagheh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان جیرفت
نقشه روستای اسفندقه
esfandagheh 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان جیرفت
نقشه روستای اسفندقه
esfandagheh 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان جیرفت
نقشه روستای اسفندقه
esfandagheh 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان جیرفت
نقشه روستای اسفندقه
esfandagheh 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان جیرفت
نقشه روستای اسفندقه
eslam abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان جیرفت
نقشه روستای اسلام آباد
esmaili 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان جیرفت
نقشه اسماعیلی
ganj abad 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان جیرفت
نقشه روستای گنج آباد
gor 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان جیرفت
نقشه روستای گور
hossein abad 2 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان جیرفت
نقشه روستای حسین آباد
khaton abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان جیرفت
نقشه روستای خاتون آباد
maskon 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان جیرفت
نقشه روستای مسکون
rezvan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان جیرفت
نقشه روستای رضوان
saghdar 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان جیرفت
نقشه روستای سغدر
sardoie 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان جیرفت
نقشه روستای ساردوئیه
halil 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان جیرفت
نقشه روستای هلیل

 

منبع: سازمان مرکز آمار ایران